Ny ticker fra og med 26. september 2014

Det vises til meldinger fra selskapet. Aker Solutions ASA vil fra og med 26. september 2014 være notert på Oslo Børs med ny ticker AKA. Endring av navn fra Aker Solutions ASA til Akastor ASA vil skje fra og med 29. september 2014. Ingen endring - ISIN: NO0010215684 Ingen endring - Instrument ID: 56655 Merk at tickere for tilhørende derivatserier vil ikke endres.
close